Posted on

Prionsabal a hAon: Cuir an t-othar chun tosaigh i gcónaí. Is é an prionsabal seo an ceann is tábhachtaí i mo thuairimse, ós rud é go bhfuil sé mar bhunchloch an Chóid Iompair. Coinnigh an t- othar i gcroílár an chúraim a sholáthraíonn tú; Bíodh a bpríomhfhócas ar a sláinte, a bhfolláine agus a sábháilteacht i gcónaí; Agus é sin á dhéanamh agat, tá tú ag cinntiú go n-aithnítear riachtanais an othair agus go bhfreagraíonn tú ar bhealach díniteach agus gairmiúil. Coinníonn sé seo luachanna an othair chun tosaigh san idirghníomhaíocht. Feabhsaíonn sé seo eispéireas an othair. Tríd do scileanna agus eolas gairmiúil a chur i bhfeidhm, cinntíonn tú arís go bhfaigheann an t- othar cúram sábháilte agus éifeachtach. Mar fhocal scoir, ag aithint go mbíonn tionchar díreach ag do chinntí agus do ghníomhartha mar Chógaiseoir ar an gcúram a bhíonn ann, fiú i gcúinsí nach raibh tú ag obair go díreach leis an othar. Cén chaoi a gcinntíonn Cógaiseoir go bhfuil siad ag cur an chéad Phrionsabal Cleachtais i bhfeidhm sa Chód Iompair nua-athbhreithnithe? 

1. Mar a luadh thuas, tá cur i bhfeidhm eolais, cur i bhfeidhm scileanna agus úsáid chinnteoireachta bunaithe ar fhianaise mar chuid lárnach de Phrionsabal a hAon agus, rud is tábhachtaí, cinntíonn sé go bhfuil an t-othar ag fáil an chaighdeáin is airde cúraim is féidir. 

2. Tréith; ardchaighdeán, tá go leor cógais ag cógaiseoirí, ag feidhmiú a gcumas chun cóir leighis a chur ar gach othar ar bhealach measúil, díniteach agus cúirtéiseach. 

3. Ní mór úsáid a bhaint as d’aitheantas ár luachanna, creidimh, éagsúlacht agus féiniúlacht chultúrtha na n-othar a dtéann tú i dteagmháil leo. Tá poitéinseal éagsúil cultúrtha in Éirinn, agus de réir, tá tionchar ag roinnt creidimh ar shláinte agus ar an dóigh a mbítear ag súil le sláinte nó ag teacht léi. 

4. Prionsabal an toil nó an cead a urramú. Cinnte go bhfuil tú ag cloí leis na rialacháin reachtúla go léir. 

5. Bheith ábalta cinntí othar a aithint agus a urramú, go háirithe i gcásanna inár féidir leo cóireáil nó seirbhísí a dhiúltú. 

6. Cosc a chur ar aon cheann de do thuairimí pearsanta ó chúram an othair a chur i mbaol. 

7. Déileálfaidh Cógaiseoir a chloíonn leis an gCód nua-athbhreithnithe le gach duine go cothrom lena n-áirítear daoine leochaileach, daoine faoi mhíchumas intleachta agus aon mhíchumas eile, a n-aithnítear go minic mar Chógaiseoirí in Éirinn. 

8. Bheith muiníneach maidir le hábhair imní a ardú leis na húdaráis ábhartha más rud é go bhfuil baol tionchar a bheith acu ar shláinte an othair, nó a d’fhéadfadh tionchar diúltach a imirt ar chúram othar mura dtugtar aghaidh orthu. 

Mar nóta scaradh, is é an t-othar a choinneáil chun tosaigh an rud is tábhachtaí i gcónaí. Mar sin féin, tá luach agat féin mar dhuine agus mar dhuine oiliúint ghairmiúil. Ná déan dearmad ar an méid sin.