NOTE: By submitting this form and registering with us, you are providing us with permission to store your personal data and the record of your registration. In addition, registration with Irish Pharmacist includes granting consent for the delivery of that additional professional content and targeted ads, and the cookies required to deliver same. View our Privacy Policy and Cookie Notice for further details.

You can opt out at anytime by visiting our cookie policy page. In line with the provisions of the GDPR, the provision of your personal data is a requirement necessary to enter into a contract. We must advise you at the point of collecting your personal data that it is a required field, and the consequences of not providing the personal data is that we cannot provide this service to you.


ADVERTISMENT

ADVERTISMENT

Thar an gcuntar as Gaeilge

By Pat Kelly - 05th Nov 2019

Mar a dúirt mé an mhí seo caite, bheimis ag díriú ar na príomhphointí sa chód iompair nua do chógaiseoirí in Éirinn.

An mhí seo beidh muid ag plé prionsabal amháin: Cuir an t-othar ar dtús i gcónaí.

Is é mo thuairim gurb é seo an prionsabal is tábhachtaí agus ba cheart gurb é an chéad rud agus an rud deireanach a smaoiníonn cógaiseoir air agus é ag obair.

Mar a deir sé sa chód nua, ‘Bíodh a bpríomhfhócas ar antsláinte, a bhfolláine agus a sábháilteacht i gcónaí’

Trí sin a dhéanamh, tá tú féin agus an Ghairmí Sláinte ag déanamh cinnte go bhfuil riachtanais an t-othar ar dtús, go feictear i gceart iad agus go freagraítear orthu i mbealach gairmiúil. 

Coinníonn sé seo luachanna an t-othar ag tús an chomhrá.

Ní mór duit cinnte a dhéanamh bunaithe ar fiannáise ón othar. 

Caithfidh an bonn fianaise do na cógais nó an t-eolas a sholáthraíonn tú mar chógaiseoir a bheith ceart. Ní mór éist go cruinn leis an méid atá le rá ag an othar agus uaireanta leis an méid nach bhfuil sé á rá freisin.

Mar sin féin, d’fhéadfadh nach mbeadh sé seo indéanta i gcónaí agus sna cásanna seo, ní mór duit a bheith sásta gurb é an cur chuige a roghnaíonn tú is fearr a fhreastalaíonn tú ar riachtanais na n-othar agus tú á gcur faoi do chúram.

Tríd do chuid scileanna agus eolais ghairmiúil a chur i bhfeidhm tá tú ag déanamh cinnte go bhfaigheann an t-othar cúram sábháilte agus éifeachtach. 

Mar fhocal scoir, aithint go mbíonn tionchar díreach ag do chinntí agus do ghníomhartha mar Chógaiseoir ar an gcúram a bhíonn ann, fiú i gcúinsí nach raibh tú ag obair go díreach leis an othar.

Is iad seo na tosca a chinntíonn go leanann Cógaiseoir an chéad riail den chód. Chun an riail seo a leanúint, ciallaíonn sé go bhfuil meas ag an gcógaiseoir ar an othar agus suim aigego bhfuil an cúram is fearr ar fáil dóibh.

An mhí seo chugainn pléifimid riail eile ón gcód nua, prionsabal 5 – ceannaireacht

ADVERTISMENT

Latest

ADVERTISMENT

ADVERTISMENT

ADVERTISMENT

Latest Issue

Irish Pharmacist May 2024

Irish Pharmacist May 2024. Volume 25 | Issue 5 | May 2024. Read the latest issue of Irish Pharmacist here…

Read

OTC Update Spring 2024

Spring 2024 | Issue 1 | Volume 18. Read the latest issue of OTC Update here.

Read

ADVERTISMENT

ADVERTISMENT

ADVERTISMENT

ADVERTISMENT